RAZEMAZ
بارگیری سریع

بردگيم رازماز Board Game

بازی عامل گسترش و رشد فرهنگی جامعه محسوب می شود. از آنجا كه مهمترین هدف رازماز مبادرت به همین امر می باشد، تیم تخصصی مجموعه بر آن شدند تا با انتخاب هوشمندانه بر اساس آمار محبوبیت این بازی ها و تجربه برگزاری لیگ های بوردگیم، فضایی مناسب را صرفا به همین منظور طراحی و اجرا كنند.
تیم رازماز قبل از انتخاب و شروع بازی به شما آموزش و مشاوره خواهند داد و در تمام مدت بازی در كنار شما خواهند بود.
بازی های این بخش دارای تنوع بسیار زیادی هستند و برای رده های سنی متفاوت از كودكان، نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده اند.
لذت یك بازی گروهی را هم اكنون تجربه كنید.

ساعت كار بوردگیم همه ایام هفته از ٥ بعدازظهر تا ١٢ شب