RAZEMAZ
بارگیری سریع

مسلخ

موضوع : مهيج و دلهره آور

شما آخرین قربانیان یک قاتل حرفه ای هستید ، این شخص شمارا در خانه ی خود حبس کرده ، یک ساعت فرصت دارید تا خودتان را نجات دهید .

همین الان رزرو کنید

نوبت های خالی امروزشماره تماس پشتیبانی: ٣٦٢٦٢٣٨٨ - ٣٦٢٦٦٠٦٤
آدرس این اتاق فرار: فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی

اتاق های فرار

به چپ و راست بکشید