RAZEMAZ
بارگیری سریع

مسلخ 2

موضوع: مهيج و دلهره آور

قاتل زنجيره اى پيدا شد! پليس موفق به كشف مخفيگاه قاتل شد. طبق مكاشفات گروه تجسس، هفت نفر ناپديد شده بودند كه از ميان آنها تنها پنج جسد پيدا شده است. احتمال زنده ماندن دو نفر ديگر وجود دارد. آيا مى توانيد آنها را نجات دهيد ؟

تذكر: توصيه مي شود كسانى در اين بازى شركت كنند كه تجربه بازى مسلخ را حتما داشته باشند.شماره تماس پشتیبانی: 07136266064 - 07136262388
آدرس این اتاق فرار: فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی

اتاق های فرار

به چپ و راست بکشید