RAZEMAZ
بارگیری سریع

شب قمار

موضوع: سرقت

مسئول بردگيم كلوپ تفريحى، سالن بازى ها را به صورت شبانه و غير قانونى بعد از ساعت كارى براى بازى هاى قمار اجاره مى دهد. پليس از اين ماجرا آگاه شده، شبانه وارد كلوپ مى شود و مجرمان را دستگير مى كند. كلوپ پلمپ مى شود و پليس دستور صادر مى كند كه همه چيز به صورت دست نخورده باقى بماند. افسر نگهبان به صورت شبانه روزى مسئول محافظت از اين مكان است. در طول روز يك ساعت فرصت دارد كه براى استراحت از كلوپ خارج شود.
اين يك ساعت مدت زمانى است كه شما بايد از غيبت نگهبان استفاده كرده و وارد كلوپ شويد. تمام پول ها را جمع كنيد و از آن مكان فرار كنيد.

همین الان رزرو کنید

نوبت های خالی امروزشماره تماس پشتیبانی: 07136266064 - 07136262388
آدرس این اتاق فرار: فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی

اتاق های فرار

به چپ و راست بکشید