RAZEMAZ
بارگیری سریع

آل

موضوع : ترسناک

اخيراً خبردار شده ايد كه شما يك برادر دوقلو داشتيد كه چهل روز پس از به دنيا آمدنتان ناپديد مي شود. اكنون مشتاق شده ايد كه او را بيابيد. تنها يك نفر مي تواند به شما كمك كند...

توجه : در هنگام اين بازى حتماً از پوشش مناسب و بسيار راحت استفاده كنيد!
از پوشيدن لباس هاى گران قيمت و همچنين لباس هايى كه خيلى دوستشان داريد به شدت خوددارى كنيد!
خانم هاى محترم! در صورت پوشيدن كفش پاشنه بلند، براى هميشه از آنها خداحافظى كنيد!شماره تماس پشتیبانی: 07136266064 - 07136262388
آدرس این اتاق فرار: خيابان قصردشت، چهارراه زرگرى به سمت فلكه قصردشت، نبش كوچه ٧٧ نيكنامان، مجموعه رازماز شعبه ٢

اتاق های فرار

به چپ و راست بکشید