RAZEMAZ
بارگیری سریع

زار

شما به همراه تعدادی از دوستان ماجراجوی خود راهی سفری تفریحی به جنوب ایران میشوید. در یکی از روزها که در حال گشت و گذار در کوچه پس کوچه های شهر هستید، صدای موسیقی عجیب و سحرآمیزی که از درون یک خانه شنیده میشود توجه شما را به خود جلب میکند. نزدیکتر میشوید... درب خانه باز است... کنجکاو شده و بی اجازه وارد خانه میشوید...

همین الان رزرو کنید

نوبت های خالی امروزشماره تماس پشتیبانی: ٣٦٢٦٢٣٨٨ - ٣٦٢٦٦٠٦٤
آدرس این اتاق فرار: پل معالى آباد ، ساختمان الف ، طبقه ٩

اتاق های فرار

به چپ و راست بکشید