RAZEMAZ
بارگیری سریع
بازی های جدید

مفهوم اتاق فرار

شما به همراه تیم خود وارد یک اتاق می شوید ، در اتاق به روی شما قفل میشود ، یک ساعت فرصت دارید تا معماها را حل کرده، سرنخها و اشیای پنهان را پیدا و رازهای اتاق را کشف کنید و قبل از اینکه زمان شما به پایان برسد خود را نجات داده و از اتاق فرار کنید.

هدف اتاق فرار

هدف این بازی فرار از دنیای مجازی و نزدیک شدن شما به خانواده، دوستان، هم کلاسیها و همکارانتان است.
چرا که این بازی نیازمند مشارکت شما در یک کار گروهی است.
همین حالا از اتاق تنهایی خود بیرون آمده، تیم خود را تشکیل دهید و از این بازی پر از هیجان و جذاب به همراه عزیزان خود لذت ببرید!

رازماز

رازماز با راه اندازی 4 اتاق به صورت همزمان ذهن شما را به چالش میکشد و ضربان قلب شما را تا آخرین لحظة بازی بالا میبرد.
هر اتاق شامل تعدادی معما، اشیای گم شده و سرنخهای متعدد است و حل کردن این معماها و یافتن سرنخها مستلزم دقت و هوش شما هستند.
در طول بازی هیچ نیازی به تخصص خاص و استفاده از قدرت جسمانی خود ندارید ، کافیست کمی کنجکاو و خلاق باشید. اتاقها دارای موضوعات مختلفی از قبیل ماجراجویانه، وحشت، مهیج و وهم انگیز هستند که هر کدام خط داستانی مختص خود را دارند.
این بازی میتواند کمک بزرگی برای صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها باشد. شما در جایگاه یک مدیر می توانید فضایی طراحی شده در اختیار کارمندان خود قرار دهید و میزان خلاقیت، مشارکت، همفکری و صبر آنها را سنجیده و تقویت کنید.

درباره رازماز اتاق های فرار

اتاق های فرار شعبه الف

شعبده باز

شعبده باز

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
زمان بازی : 75 دقیقه
مبلغ : هر نفر 55 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
زار

زار

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
برج مراقبت

برج مراقبت

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 50 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین

اتاق های فرار شعبه 2

گرمابه خان

گرمابه خان

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
آل

آل

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین

اتاق های فرار شعبه مرکزی

توطئه

توطئه

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
زمان بازی : 75 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
راز سنگ سیاه

راز سنگ سیاه

تعداد نفرات : 5 تا 8 نفر
زمان بازی : 180 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 180,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
شب قمار

شب قمار

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 30 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مسلخ 2

مسلخ 2

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مهره سرخ

مهره سرخ

تعداد نفرات : 4 تا 5 نفر
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 45 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
وهم

وهم

تعداد نفرات : 4 تا 4 نفر
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 45 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مسلخ

مسلخ

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
طلسم

طلسم

تعداد نفرات : 4 تا 5 نفر
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 50 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 100,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین