RAZEMAZ
بارگیری سریع

هدف اتاق فرار

هدف این بازی فرار از دنیای مجازی و نزدیک شدن شما به خانواده، دوستان، هم کلاسیها و همکارانتان است.
چرا که این بازی نیازمند مشارکت شما در یک کار گروهی است.
همین حالا از اتاق تنهایی خود بیرون آمده، تیم خود را تشکیل دهید و از این بازی پر از هیجان و جذاب به همراه عزیزان خود لذت ببرید!


رازماز

رازماز با راه اندازی 16 اتاق به صورت همزمان ذهن شما را به چالش میکشد و ضربان قلب شما را تا آخرین لحظة بازی بالا میبرد.
هر اتاق شامل تعدادی معما، اشیای گم شده و سرنخهای متعدد است و حل کردن این معماها و یافتن سرنخها مستلزم دقت و هوش شما هستند.
در طول بازی هیچ نیازی به تخصص خاص و استفاده از قدرت جسمانی خود ندارید ، کافیست کمی کنجکاو و خلاق باشید. اتاقها دارای موضوعات مختلفی از قبیل ماجراجویانه، وحشت، مهیج و وهم انگیز هستند که هر کدام خط داستانی مختص خود را دارند.
این بازی میتواند کمک بزرگی برای صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها باشد. شما در جایگاه یک مدیر می توانید فضایی طراحی شده در اختیار کارمندان خود قرار دهید و میزان خلاقیت، مشارکت، همفکری و صبر آنها را سنجیده و تقویت کنید.


مفهوم اتاق فرار

شما به همراه تیم خود وارد یک اتاق می شوید ، در اتاق به روی شما قفل میشود ، یک ساعت فرصت دارید تا معماها را حل کرده، سرنخها و اشیای پنهان را پیدا و رازهای اتاق را کشف کنید و قبل از اینکه زمان شما به پایان برسد خود را نجات داده و از اتاق فرار کنید.


درباره رازماز اتاق های فرار

اتاق فرار آنلاین

راز سنگ سیاه

راز سنگ سیاه

تعداد نفرات : 1 تا 4 نفر
حداقل سن : 0 سال
مبلغ : 50,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
ثبت نام
The Artist

The Artist

تعداد نفرات : 1 تا 4 نفر
حداقل سن : 0 سال
مبلغ : 50,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
ثبت نام
Derailed 51

Derailed 51

تعداد نفرات : 1 تا 4 نفر
حداقل سن : 0 سال
مبلغ : 50,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
ثبت نام

اتاق های فرار شعبه مرکزی

طلسم

طلسم

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 75 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مهره سرخ

مهره سرخ

تعداد نفرات : 3 تا 5 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 70 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مسلخ

مسلخ

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 85 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
مسلخ 2

مسلخ 2

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 85 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
وهم

وهم

تعداد نفرات : 4 تا 4 نفر
حداقل سن : 18 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 60 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
شب قمار

شب قمار

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 50 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 150,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین

اتاق های فرار شعبه قصردشت

آل

آل

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 90 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
گرمابه خان

گرمابه خان

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 90 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین

اتاق های فرار شعبه الف

زار

زار

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 90 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
شعبده باز

شعبده باز

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 18 سال
زمان بازی : 75 دقیقه
مبلغ : هر نفر 80 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
برج مراقبت

برج مراقبت

تعداد نفرات : 4 تا 5 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 75 دقیقه
مبلغ : هر نفر 80 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین

اتاق های فرار شعبه تاچارا

كافه كازبا

كافه كازبا

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 90 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
دنبالم بيا

دنبالم بيا

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 60 دقیقه
مبلغ : هر نفر 80 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
راز رازقى

راز رازقى

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 18 سال
زمان بازی : 90 دقیقه
مبلغ : هر نفر 100 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین

اتاق های فرار شعبه ارم

کیش و مات

کیش و مات

تعداد نفرات : 6 تا 8 نفر
حداقل سن : 18 سال
زمان بازی : 110 دقیقه
مبلغ : هر نفر 120 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین
گذر حاج زینل

گذر حاج زینل

تعداد نفرات : 4 تا 6 نفر
حداقل سن : 16 سال
زمان بازی : 75 دقیقه
مبلغ : هر نفر 80 هزار تومان
پیش پرداخت رزرو آنلاین : 200,000 تومان
درصد سختی بازی
درباره بازی
رزرو آنلاین